Сидорик Юрій

Сидорик Юрій Романович​
-
психолог, психотерапевт

кандидат психологічних наук, доцент
м. Івано-Франківськ

Попередній запис на консультацію в м.Івано-Франківську за тел.: +38 097 909 66 44


Deutsch
English


Психологічний супровід і допомога – одна з найбільш значущих проблем в клінічній психології. Психологічний супровід необхідний при:
  • вирішенні різноманітних життєвих проблем;
  • корекції кризових станів;
  • при корекції різних психічних, соматичних захворювань (поряд із медикаментозною терапією);
  • корекції психологічних проблем, невротичних, психосоматичних розладів;
  • корекції характерологічних і особистісних розладів.
  Психологічний супровід, консультування – сфера практичного застосування психології, орієнтована на підвищення соціально-психологічної компетентності людей. Вона може бути спрямована як на окрему людину , так і на групу, сім'ю чи організацію.

  У клінічній психології психологічний супровід, допомога включає надання людині інформації про його психічний стан, причини і механізми розвитку у нього психологічних або психопатологічних феноменів, а також активний цілеспрямований психологічний вплив на індивіда з метою гармонізації його психічного життя, адаптації до соціального оточення, підвищення порогу фрустраційної толерантності і стресостійкості.

  Основним способом здійснення психологічного супроводу і надання допомоги в клінічній психології є психотерапія.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​

   Згідно Страсбургзької Декларації з Психотерапії (1990 р.), психотерапія є окремою професією з власним теоретичним обґрунтуванням. Суть її полягає в діагностиці, науково обґрунтованому комплексному застосуванні психотерапевтичних методів.
   В країнах Європейського Союзу, США, Канаді, Австралії психотерапевтичну освіту надають професійні спілки психотерапевтів. Спілки психотерапевтів визначають стандарти завершеної психотерапевтичної освіти, приймають етичний кодекс. Діяльність таких спілок спрямована на гарантування відповідного рівня якості надання психотерапевтичних послуг.
      В Україні найбільшою такою спілкою є Українська Спілка Психотерапевтів (УСП).

Етичний кодекс Української Спілки Психотерапевтів

Стандарти завершеної психотерапевтичної освіти